VM016

แจกันโทนฟ้าขาวทันสมัย กุหลาบขาว จับคู่กับไฮเดรนเยียฟ้า สื่อความหมาย แทนคำขอบคุณ ขอบคุณที่เข้าใจในตัวฉัน และยอมรับในตัวฉันเสมอมา ส่วนประกอบ แจกันแก้วใสสีเหลี่ยม กุหลาบขาว 7ดอก คาเนชั่นขาว7ดอก กุหลาบพวงสีขาว5กิ่ง แคสเปีย จิบโซ ใบยูคาลิปตัส ผีเสื้อสีฟ้า โบว