VM005

แจกันโทนสีสรรหวานสดใส สื่อถึงความรู้สึกรักและห่วงใย เหมาะสำหรับมอบให้เพื่อนแสดงความปลื้มปิติยินดี อวยพรให้ผู้รับมีความสุข งานแสดงความยินดี และโอกาสพิเศษ

แจกันนี้ประกอบด้วย
แจกันเซรามิคสีขาว
กุหลาบแคนตาลูป 4 ดอก
กุหลาบพวงชมพูโอรส 6 กิ่ง
คาเนชั่นสเปรย์ม่วงเข้ม 5 กิ่ง