SE018

พวงมาลัยข้อพระกร ศิลปะการร้อยเรียงดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ต่างๆ บรรจงร้อยเรียงเป็นพวงอย่างปราณีต งดงาม ใช้ในงานพิธีมงคล สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในการรับเสด็จ มอบบุคคลVIP และใช้ในงานที่สำคัญๆเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความยินดี ขนาด 15*25CM.

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SE018”